[صفت]

allergic

/əˈlɜrʤɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more allergic] [حالت عالی: most allergic]

1 حساسیت (به چیزی) آلرژی داشتن

  • 1. He is allergic to peanuts.
    1 . او به بادام زمینی حساسیت دارد.
  • 2. I like cats but unfortunately I'm allergic to them.
    2 . من گربه‌ها را دوست دارم اما متاسفانه به آنها آلرژی دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان