[اسم]

Amanda

/ɐmˈændə/
غیرقابل شمارش

1 آماندا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان