[اسم]

amalgamation

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ادغام آمیختگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: ادغام
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان