[فعل]

am

/æm/
فعل وجهی فعل گذرا
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هستم اول شخص مفرد زمان حال فعل : to be)

 • 1.I am 23.
  1. من بیست و سه ساله هستم.
 • 2.I am a pilot.
  2. من خلبان هستم.
 • 3.I am a vegetarian.
  3. من گیاه خوار هستم.
 • 4.I am Ali.
  4. من علی هستم.
 • 5.I am tired.
  5. من خسته ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان