[فعل]

to am

/æm/
فعل وجهی فعل گذرا

1 هستم اول شخص مفرد زمان حال فعل : to be)

 • 1. I am 23.
  1 . من بیست و سه ساله هستم.
 • 2. I am a pilot.
  2 . من خلبان هستم.
 • 3. I am a vegetarian.
  3 . من گیاه خوار هستم.
 • 4. I am Ali.
  4 . من علی هستم.
 • 5. I am tired.
  5 . من خسته ام.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان