[اسم]

amalgam

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مخلوط ترکیب

معادل ها در دیکشنری فارسی: ترکیب ملغمه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان