[اسم]

apostolate

قابل شمارش

1 گروهی از حواریون یا رهبران مذهبی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان