[اسم]

apothegm

/ˈæpəθem/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کلام موجز گفته کوتاه و پربار

مترادف و متضاد aphorism
  • 1.One of the best-known political apothegms was written by the British historian, Lord Acton: " power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely."
    1. یکی از معروف ترین کلام های موجز سیاسی توسط مورخ بریتانیایی، "لرد اکتون" نوشته شده بود: "قدرت تمایل به تباهی و فساد کشیدن (یک فرد) دارد و قدرت مطلق، مسلما (یک فرد را) به تباهی و فساد می کشد."
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان