[اسم]

app

/æp/
قابل شمارش

1 اپ (موبایل) نرم‌افزار کاربردی، اپلیکیشن

  • 1.Have you got the dictionary app on your phone?
    1. آیا روی موبایلت نرم‌افزار دیکشنری داری؟
  • 2.You first need to install the app on your device.
    2. ابتدا باید اپ را روی دستگاه خود نصب کنید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان