[اسم]

apostrophe

/əˈpɑs.trə.fi/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آپوستروف [علامت ']

  • 1.When do we use an apostrophe?
    1. چه زمانی از آپوستروف استفاده می‌کنیم؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان