[اسم]

apparatus

/ˌæpəˈrætəs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وسیله دستگاه

مترادف و متضاد equipment
  • 1.a diver’s breathing apparatus
    1. دستگاه تنفسی یک غواص
  • 2.a piece of laboratory apparatus
    2. وسیله آزمایشگاهی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان