[صفت]

arboreal

/ɑrˈbɔriəl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 درختی درخت مانند، [وابسته به درختان]

  • 1.arboreal rodents
    1. جوندگان درختی
  • 2.arboreal traits
    2. ویژگی های درختی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان