[اسم]

Arbor day

/ˈɑːɹbɚ dˈeɪ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 روز درختکاری

معادل ها در دیکشنری فارسی: روز درختکاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان