[اسم]

arbitrator

/ˈɑːɹbɪtɹˌeɪɾɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 داور حکم، میانجی

معادل ها در دیکشنری فارسی: حکم داور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان