[صفت]

artful

/ˈɑrtfəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more artful] [حالت عالی: most artful]

1 حیله‌گر زیرک، نیرنگ‌باز

معادل ها در دیکشنری فارسی: حیله‌گر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان