[اسم]

arthritis

/ɑːrˈθraɪtɪs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 التهاب مفصل آرتروز

معادل ها در دیکشنری فارسی: ورم مفاصل باد مفاصل
  • 1.It is unclear why some people develop arthritis.
    1. دلیل اینکه چرا برخی افراد التهاب مفاصل می‌گیرند نامشخص است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان