[اسم]

Arthur

/ˈɑrθər/
غیرقابل شمارش

1 آرتور (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان