[قید]

assuredly

/əʃjˈʊɹɪdli/
قابل مقایسه

1 مسلما حتما، قطعا

معادل ها در دیکشنری فارسی: مطمئنا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان