[صفت]

astrological

/ɐstɹəlˈɑːdʒɪkəl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مربوط به نجوم مربوط به ستاره‌شناسی

2 مربوط به طالع‌بینی

the astrological sign of Taurus
نماد طالع‌بینی (برج) ثور
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان