[اسم]

astrologer

/əˈstrɑləʤər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 منجم ستاره شناس

  • 1.astrologer is a person who studies astrology.
    1. منجم، فردی است که ستاره شناسی می خواند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان