[صفت]

astral

/ˈæstrəl/
غیرقابل مقایسه

1 ستاره‌ای مربوط به ستاره

specialized
astral navigation
جهت‌یابی از طریق ستاره‌ها

2 اثیری ذهنی، روحانی

out-of-body experiences and astral travel
تجربه‌های برون‌جسمی و سفر روحانی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان