[صفت]

astounding

/əˈstaʊndɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more astounding] [حالت عالی: most astounding]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شگفت آور شگفت انگیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: اعجاب‌آور
مترادف و متضاد amazing astonishing ordinary unsurprising
  • 1.The scientists made an astounding discovery.
    1. دانشمندان کشف شگفت آوری کردند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان