[صفت]

astonishing

/əˈstɑn.ɪʃ.ɪŋ/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more astonishing] [حالت عالی: most astonishing]

1 حیرت‌انگیز شگفت‌آور

مترادف و متضاد amazing
  • 1.Her first novel enjoyed an astonishing level of success.
    1. رمان اول او به سطح حیرت‌انگیزی از موفقیت رسید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان