[صفت]

astounded

/əˈstaʊndɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more astounded] [حالت عالی: most astounded]

1 شگفت‌زده متعجب

معادل ها در دیکشنری فارسی: متحیر
  • 1.I was astounded that Monica won the art competition.
    1. شگفت‌زده شدم که "مانیکا" در مسابقه هنری برنده شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان