[اسم]

astragalus

/ɐstɹˈæɡæləs/
قابل شمارش
[جمع: astragali]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 گون (گیاه‌شناسی)

2 استخوان قاپ (کالبدشناسی) تالوس

مترادف و متضاد talus bone

3 تاس (استخوانی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان