[صفت]

astringent

/əˈstrɪnʤənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more astringent] [حالت عالی: most astringent]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سخت گیرانه خشن

معادل ها در دیکشنری فارسی: گس
مترادف و متضاد harsh severe
  • 1.an astringent manner
    1. شیوه ای سخت گیرانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان