[اسم]

astronaut

/ˈæstrəˌnɑt/
قابل شمارش

1 فضانورد

مترادف و متضاد space traveller spaceman
  • 1. Neil Armstrong was an astronaut.
    1 . "نیل آرمسترانگ" یک فضانورد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان