[اسم]

autumn

/ˈɔtəm/
غیرقابل شمارش

1 پاییز

مترادف و متضاد fall
  • 1. In autumn, the leaves begin to fall from the trees.
    1 . در پاییز، برگ ها شروع به افتادن از درختان می کنند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان