[صفت]

autonomous

/ɔˈtɑnəməs/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خودمختار مستقل، خودگردان

معادل ها در دیکشنری فارسی: خودگردان خودمختار
formal
مترادف و متضاد independent self-governing dependent
  • 1.Mexico became an autonomous state in 1817.
    1. مکزیک در سال 1817 به کشوری مستقل تبدیل شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان