[صفت]

awe-struck

قابل مقایسه

1 شگفت‌زده متحیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان