[صفت]

awesome

/ˈɑsəm/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more awesome] [حالت عالی: most awesome]

1 فوق‌العاده محشر

informal
مترادف و متضاد amazing breathtaking great stunning ordinary usual
  • 1.Their last concert was really awesome.
    1 . آخرین کنسرت آنها واقعا فوق‌العاده بود.
  • 2.Your new haircut is awesome.
    2 . مدل موی جدید تو محشر شده‌است.

2 مهیب ترسناک

مترادف و متضاد inspiring terror normal ordinary
  • 1.The atom bomb is an awesome achievement for mankind.
    1 . بمب اتم دستاوردی مهیب برای بشریت است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان