[صفت]

awestricken

قابل مقایسه

1 شگفت‌زده متحیر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان