[قید]

awhile

/əˈwaɪl/
غیرقابل مقایسه

1 برای مدتی (کوتاه) مدتی

  • 1.Why don't you stay awhile?
    1. چرا برای مدتی نمی مانی؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان