[صفت]

bad-tempered

/ˌbædˈtemp.ərd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more bad-tempered] [حالت عالی: most bad-tempered]

1 تندخو کج‌خلق

معادل ها در دیکشنری فارسی: بداخلاق ترشرو سلیطه صفرایی
مترادف و متضاد ill-tempered irritable
  • 1.She's very bad-tempered in the morning!
    1. او صبح‌ها بسیار تندخو [کج خلق] است!
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان