[صفت]

baffling

/bˈæflɪŋ/
قابل مقایسه

1 گیج‌کننده

معادل ها در دیکشنری فارسی: گیج‌کننده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان