[اسم]

bologna

/bəˈloʊni/
غیرقابل شمارش

1 [نوعی سوسیس] [نوعی کالباس]، بالونی

  • 1.A bologna sandwich
    1. ساندویچ بالونی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان