[صفت]

bothersome

/bˈɑːðɚsˌʌm/
قابل مقایسه

1 آزاردهنده پردردسر

معادل ها در دیکشنری فارسی: پردردسر دست و پاگیر مزاحم
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان