[صفت]

boundless

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان