[اسم]

burger

/ˈbɜr.gər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 همبرگر

مترادف و متضاد hamburger
  • 1.a burger and French fries
    1. همبرگر و سیب زمینی خلالی
  • 2.a veggieburger
    2. همبرگر سبزیجات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان