[صفت]

burgeoned

/ˈbɜrʤənd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more burgeoned] [حالت عالی: most burgeoned]

1 شکوفا رشد کرده، جوانه زده

مترادف و متضاد flourished grew
  • 1.a burgeoned civilization
    1. یک تمدن شکوفا (شده)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان