[صفت]

bureaucratic

/ˌbjʊrəˈkrætɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more bureaucratic] [حالت عالی: most bureaucratic]

1 اداری [وابسته به امور اداری]

معادل ها در دیکشنری فارسی: اداری
  • 1.bureaucratic procedures
    1. روال‌های اداری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان