[اسم]

burette

قابل شمارش

1 بورت

توضیحاتی در مورد واژه burette
واژه burette به وسیله‌ای شیشه‌ای گفته می‌شود که به شکل استوانه‌ای عمودی مدرج با شیری در انتها ساخته می‌شود. این وسیله برای ریختن حجم دقیقی از واکنشگرهای مایع در آزمایشهای شیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان