[اسم]

burger joint

/ˈbɜrgər ʤɔɪnt/
قابل شمارش

1 رستوران همبرگر برگری، برگر فروشی

informal
  • 1.That's the best burger joint in town.
    1. اون بهترین رستوران همبرگر در این شهر است.
توضیحاتی در رابطه با burger joint
burger joint به رستورانی گفته می‌شود که غذای اصلی آن همبرگر است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان