[اسم]

calculator

/ˈkæl.kjəˌleɪt̬.ər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 ماشین حساب

معادل ها در دیکشنری فارسی: ماشین‌حساب ماشین حساب
  • 1.a pocket calculator
    1. ماشین حساب جیبی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان