[اسم]

centenarian

/ˌsentɪˈneriən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آدم صد ساله صد ساله به بالا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان