[اسم]

centavo

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سنتاوو (یکای پول)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان