[اسم]

chainsaw

قابل شمارش

1 اره برقی اره زنجیری، اره موتوری

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان