[اسم]

chiffon

/tʃˈɪfən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پارچه شیفون

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیفون
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان