[اسم]

chignon

/ˈʃiːnjɑːn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 (موی) شینیون

معادل ها در دیکشنری فارسی: شینیون
  • 1.long hair worn in a chignon
    1. موهای بلند شینیون شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان