[اسم]

chieftain

/tʃˈiːftən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رئیس قبیله

معادل ها در دیکشنری فارسی: خان سالار کدخدا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان