[اسم]

chigger

/ˈtʃɪɡər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جرب خرمن (کنه)

  • 1.The chigger lays eggs under a person’s or an animal’s skin, causing painful areas on the skin.
    1. جرب خرمن زیر پوست انسان یا حیوان تخم می گذارد و باعث ایجاد نقاط دردناک در بدن می شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان